ความเชื่อของไทบโบราณ จะให้ความสำคัญกับดวงชะตา และการเปลี่ยนเรือนของดาวต่างๆ ซึ่งจะส่งผลกับชีวิต และการทำงานในช่วงนั้นๆของแต่ละคนด้วย บางคนเอาแต่เล่นคาสิโนออนไลน์ ไม่ใส่ใจเรื่องนี้ก็อาจพลาดสูญเงินในการเล่นคาสิโนออนไลน์ได้ง่ายๆ โดยคำทำนาย มีดังนี้

นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงสิ้นปี 2565 เป็นช่วงที่ดวงดาววิปริต เริ่มตั้งแต่ดาวเสาร์(๗) ถัดไปดาวมฤตยู(๐) ดาวพฤหัส(๕) ดาวพุธ(๔) และดาวอังคาร(๓) ถือเป็นความไม่ปกติของดวงดาว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพลิกชีวิต ดีสุด-ร้ายสุด เป็น-ตาย กับมนุษย์ทุกคน

1.ลัคนาเมษ เมถุน สิงห์ และกุมภ์ เกือบ 7 ปีที่ผ่านมา ถึงมีลมหายใจแต่ก็เหมือนตายทั้งเป็น จมอยู่ในทะเลแห่งความทุกข์ ส่วนครึ่งปีหลังนี้อยากพลิกชีวิต ประจบเทวดาให้สุดแล้วไปหยุดที่สุข สวย และรวยมาก แต่คนไม่มี “บุญ” ไม่มีทางเข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ ให้หมั่นสวดมนต์ไหว้พระ เซ่นไหว้เจ้าที่เจ้าทาง จะเป็นที่รักและเมตตาของเทวดาทั้งปวง ศัตรูมิอาจทำร้าย ให้หมั่นสวดคาถาท้าวเวสสุวรรณหรือบทสวดภาณยักษ์ เป็นปริตรที่ท้าวจาตุมมหาราช ผูกขึ้นที่อาฏานาฏานคร โดยมีบูรพาจารย์ได้นำเอาคาถานมัสการพระพุทธเจ้าที่ท้าวเวสสุวัณแสดงไว้เฉพาะพระพักตร์พระพุทธองค์ มาเป็นสัจกิริยาเพื่อให้เกิดเป็นอานุภาพในการคุ้มครองป้องกันรักษา

2.ลัคนาพฤษภ กรกฎ กันย์ ตุลย์ พิจิก ธนู มังกร และมีน ความเจ็บ – ความตายเป็นธรรมดาของโลก คนส่วนใหญ่เข้าใจกฎแห่งการสูญสิ้นข้อนี้ หากแต่การมีชีวิตอยู่ด้วยความรันทดสิ้นหวัง พลัดพรากสูญเสีย โศกเศร้าเจียนตาย มันทรมานกว่ามาก ถือเป็นช่วงเวลาที่กรรมพิพากษา ผู้ที่สะสมกรรมดีไว้ ชีวิตสำเร็จสมปรารถนาได้ด้วยบุญ ส่วนผู้ที่อกุศลกรรมและบาปเวรที่เคยทำไว้มาส่งผล ก็จะเริ่มเดินเข้าสู่กองทุกข์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แนะนำว่าควรสวด “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” พุทธมนต์ที่ “ผู้มีบุญ มีบารมีมาก” เท่านั้น จึงจะสวดได้.. สวดทุกวัน จะเป็นธรรมโอสถรักษาไข้ได้ทั้งกายและใจ ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย อายุยืน พลิกชะตาร้ายให้กลับกลายเป็นดี ถือเป็นมงคลชีวิต แม้นตายแล้วก็จะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์

บุญทานไม่มีขาย อยากได้ต้องปฏิบัติเอง “ใจที่สงบ นั่นแหละ คือความสุข” แม้จะร่ำรวยล้นฟ้า แต่ถ้าไม่มีบุญก็อาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไร รวยแต่ไม่รู้จักพอ ซื้อทรัพย์สินมากเท่าไหร่ก็ไม่พ้นทุกข์ การเดินสายกลาง ให้ใจพอเพียงไม่รู้สึกอยาก เงินมากก็ไม่จำเป็น